U okviru studija za pripremu štampe možete dobiti sve potrebne informacije i smernice za izradu grafičkog rešenja štampanog proizvoda. Ukoliko niste u mogućnosti samostalno uraditi grafičku pripremu, uradite to sa našim timom stručnih i obučenih dizajnera i saradnika sa dugogodišnjim iskustvom, da međusobnom saradnjom realizujemo grafičko rešenje proizvoda. Po potrebi mogu se praviti makete, modeli, uzorci budućih proizvoda, a dosta sličnih proizvoda se mogu videti na licu mesta koji su realizovani kod nas.

Ukoliko već imate urađenu pripremu za štampu u ovoj sekciji se kontrolišu sve nepravilnosti koje se mogu pojaviti u štampi, i samim tim se ili odobrava štampa poslatog materijala ili se priprema vraća na doradu sa smernicama za ispravku iste.

The Betst bookmaker bet365 Review
How to register at bookamkersHere